https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Ontslag nemen

Wanneer je jouw baan wilt opzeggen, bijvoorbeeld doordat je een andere baan hebt gevonden, zul je een ontslagbrief moeten indienen bij jouw huidige werkgever. Ook dient de wettelijke opzegtermijn voor werknemers aangehouden te worden. Daarnaast wil je natuurlijk graag weten welke rechten en plichten je verder hebt en ook welke plichten jouw huidige werkgever naar jou toe heeft in de afwikkeling van alle zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbetaling van niet opgemaakte vakantie- en snipper- dagen, opgebouwde overuren etc.

Soms blijkt in de praktijk dat in arbeidsovereenkomsten bepalingen tussen werkgever en werknemer zijn opgenomen die strijdig zijn met de wet. Dit kan bijvoorbeeld gaan over opzegtermijnen of over een concurrentiebeding.

Dan kan het erg verstandig zijn om je door ons te laten adviseren wat wel en wat niet kan en hoe het scheiden van wegen tussen jou en jouw werkgever netjes en correct kan verlopen.