https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Ontslag krijgen

Wat zijn de juiste procedures van ontslag ?

Wanneer je als werknemer van het ene op het andere moment te horen krijgt dat je ontslagen wordt – of dreigt te worden – slaat de paniek toe. Wat staat mij te wachten, wat zijn mijn rechten en plichten, wie kan mij helpen, heb ik recht op een ww-uitkering, etc. ?

Advocaten kunnen hierbij prima werk leveren, maar zijn niet altijd even goedkoop. Daarnaast is het voor jou als werknemer misschien lastig om een goede advocaat te vinden. Ook vinden sommige werknemers het een beetje eng om naar een advocaat te stappen.

In deze gevallen zijn wij een prima alternatief, want :

  • Wij kunnen beoordelen of jouw werkgever zich aan de regels houdt;
  • Wij kunnen onderhandelen met jouw werkgever over een eventuele ontslagvergoeding en over de verdere voorwaarden;
  • Wij zorgen voor een goede vaststellingsovereenkomst waarin alle afspraken worden vastgelegd, zodat je aanspraak kunt maken op een werkloosheidsuitkering.