https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Ontslag met Wederzijdse instemming

Regelmatig blijkt dat werkgever en werknemer niet (meer) samen door één deur kunnen. Dit kan ontstaan wanneer een werknemer een nieuwe baas of manager krijgt, na een wijziging van taken en verantwoordelijkheden van de werknemer in kwestie, maar ook bijvoorbeeld doordat partijen in de loop der jaren uit elkaar groeien. Natuurlijk zijn er nog vele andere oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat twee partijen verschil van inzicht krijgen of de inhoudelijke functie-uitoefening, of over de wijze van uitvoeren van werkzaamheden.

Op het moment dat de werkgever vervolgens besluit dat het genoeg is geweest en dat partijen beter uit elkaar kunnen gaan, begint vaak pas echt de ellende. Vooral wanneer er geen regelmatige periodieke functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden en/of er geen deugdelijke dossieropbouw voorhanden is. Dan kan een lange, soms uitzichtloze, juridische strijd losbarsten waar veelal alleen juristen beter van worden. Verder kan het de werkzaamheden in het bedrijf ernstig verstoren en vaak is het emotioneel enorm zwaar en belastend voor de werknemer.

In dergelijke situaties kan een Ontslag met Wederzijdse instemming uitkomst bieden. Een dergelijke procedure kan snel en geruisloos verlopen en voorkomen dat mensen emotioneel ‘beschadigd’ raken. Bij een dergelijk ontslag moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder partijen uit elkaar gaan. Ook moet een aantal artikelen uit het Burgerlijk Wetboek worden nageleefd en vastgelegd in de op te stellen overeenkomst. Frequent wordt ook een ontslagvergoeding voor de werknemer overeengekomen. Dit is echter sterk afhankelijk van de aard van de reden(en) waarom partijen uit elkaar gaan en wat men er in de voorafgaande periode aan heeft gedaan om te trachten een definitieve breuk te voorkomen.

Het meest cruciaal bij deze wijze van ontslag is, dat de werknemer zijn aanspraak op het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering via het UWV behoudt, mocht hij/zij niet tijdig een dienstbetrekking elders kunnen vinden.

Bij de voorbereiding en uitwerking van deze procedure, alsmede bij de opstelling van de vaststellingsovereenkomst helpen wij natuurlijk graag.

Februari, 2015

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680