https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Na 2 jaar ziekte en bij verkrijgen van een WIA-uitkering eindigt het dienstverband niet automatisch.

Wanneer een werknemer na 2 jaar ziekte niet instaat is gebleken om het werk te hervatten omdat re-integratie binnen het eigen bedrijf (Spoor 1) of een ander bedrijf (Spoor 2) niet is geslaagd, maakt de werknemer doorgaans aanspraak op een WIA-uitkering.

Hierbij vooropgesteld dat de werknemer wel aan alle re-integratieverplichtingen etc. heeft meegewerkt.

Dan stopt na 2 jaar ziekte de loonbetalingsplicht van de werkgever. Dit betekent dan echter niet dat het dienstverband dan ook automatisch eindigt. Wanneer op dat moment niets wordt ondernomen, wordt het namelijk een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. De werknemer ontvangt dan geen salaris meer, maar kan wel – wanneer hij/zij in de toekomst weer zou kunnen werken – later de eigen functie bij de huidige werkgever opnieuw opeisen. 

In de meeste gevallen willen partijen dit niet. Dit gaat heel vaak samen met het feit, zo ervaren wij, dat veelal door een arbeidsconflict de ziekte ontstaat, óf dat vanwege onenigheid over de ziekte en/of de re-integratie er daarna een conflictueuze situatie ontstaat. Niet heel vaak gaan partijen in goede harmonie uit elkaar na 2 jaar ziekte van de werknemer.

Kiezen partijen er dan voor om het slapende dienstverband te beëindigen, dan is een gangbaar middel het overeenkomen van een Vaststellingsovereenkomst voor een ontslag met wederzijdse instemming. Kort noemt met dit ook wel een VSO.

In de VSO worden afspraken vastgelegd over de voorwaarden waaronder partijen het dienstverband formeel beëindigen. Zo dient de werkgever aan de werknemer de wettelijke Transitievergoeding uit te keren, van grofweg 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar. Verder wordt doorgaans vastgelegd dat opgebouwde maar niet opgenomen verlofdagen worden uitbetaald.  

Voor werkgevers is het belangrijk te weten dat na 2 jaar ziekte de verplichtingen niet vanzelf eindigen; voor werknemers is het essentieel om te weten waarop nog aanspraak kan worden gemaakt.

Vanwege de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die sedert 01 januari 2020 is ingegaan, kan de werkgever wel sinds 01 april van dit jaar compensatie van de uitbetaalde Transitievergoeding aanvragen bij het UWV.

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680