https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Ontslagrecht per 1 juli 2016: de wijzigingen kort benoemd

Met ingang van 1 juli 2016 zijn er wederom de nodige wijzigingen doorgevoerd die dermate uitgebreid zijn dat deze hier alleen kort worden benoemd.

De wijzigingen behelzen de volgende onderwerpen :

-  de ketenregeling is gewijzigd, hetgeen inhoudt dat onder bepaalde strikte voorwaarden bij cao kan worden afgeweken van de tussenpoos tussen arbeidsovereenkomsten (verkorting van 3 i.p.v. 6 maanden);

-  de herplaatsingsplicht is aangepast en hierbij wordt in detail voor allerlei uitzonderingssituaties geregeld wat wel en wat niet kan;

-   de transitievergoeding kent wijzigingen, zo geldt o.m. dat indien op 1 juli 2016 nog collectieve afspraken gelden over vergoedingen en/of voorzieningen bij ontslag, dan gaan deze niet langer vóór op de transitievergoeding. Dat was eerder dus wel zo;

-    het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kent wijzigingen van regels, mogelijkheden en uitzonderingen;

-    de UWV formulieren zijn gewijzigd van PDF-documenten in Web-formulieren. Ook kunnen gemachtigden namens de werkgever sinds 1 april 2016 de formulieren digitaal indienen bij het UWV.

 

Juli, 2016

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680