https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Aanzeggingsplicht bij tijdelijke arbeidscontracten

De aanzeggingsplicht lijkt eenvoudig, maar kan makkelijk tot misvatting leiden.

Deze verplichte aanzegging bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer houdt namelijk in dat de werkgever altijd een maand voor einde contract schriftelijk aan de werknemer dient te melden of het contract wel of niet wordt voortgezet na de einddatum en zo ja, onder welke voorwaarden.

De aanzeggingsplicht geldt dus ook wanneer de werkgever gewoon wél door wil gaan met het dienstverband. Verzuimt de werkgever dit te melden, of is hij hiermee te laat dan is hij een maand loon aan de werknemer verschuldigd naar rato dat hij dit te laat meldt. Meldt hij dit bijv. pas 2 weken voor einde contract, dan kan de werknemer dus twee weken extra loon vorderen.

Theoretisch kan een medewerker die wel mag blijven, maar dit te laat van de werkgever verneemt, de pro rato maandvergoeding ook claimen. In de praktijk niet waarschijnlijk, want het zou de arbeidsverhouding wellicht verstoren, maar het kan dus wel.

Overigens eindigt de arbeidsverhouding bij te late aanzegging wel van rechtswege op de in het contract vermelde einddatum, ondanks dat dan dus een pro rato maandloon verschuldigd is.

Mei, 2015

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680