https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Onze werkwijze en tarieven

Onze werkwijze en tariefstelling

Ieder conflict kent een eigen benadering en oplossing, maar er zijn wel handvatten te geven over hoe te handelen en welke stappen te nemen.

Belangrijke elementen in het aanpakken van en omgaan met arbeids- conflicten zijn probleem en oorzaak te benoemen, te bespreken en schriftelijk vast te leggen wat er tussen werkgever en  werknemer wordt afgesproken.

Door deze aanpak te volgen kan de toekomst weer gezamenlijk tegemoet worden gezien. Mocht het echt niet anders kunnen en partijen besluiten om uit elkaar te gaan, ook dan is het belangrijk om de zaken correct te regelen en gemaakte afspraken goed vast te leggen.

Hoe gaan we dan tewerk :

  • Stap 1: Intake gesprek met initiatiefnemer (werkgever òf werknemer).
  • Stap 2: Opdracht vaststellen en overeenkomst tekenen.
  • Stap 3: Vervolggesprek met beide partijen.
  • Stap 4: Analyse probleemstelling en oorzaak conflict.
  • Stap 5: Vaststellen wel of niet samen door te gaan en hoe.
  • Stap 6: Bepalen zakelijke aspecten, oplossing en voorwaarden en vastlegging.
  • Stap 7: Afronding, opmaak en ondertekening vaststellingsovereenkomst.

 

Tarieven :

Informeer bij ons naar onze tariefstelling voor werkgevers en werknemers.
Een eerste oriënterend gesprek is altijd kosteloos.

Normaal gesproken betaalt de werkgever de kosten van bemiddeling wanneer onze inspanningen gericht zijn op overleg tussen partijen.

Wanneer een werknemer ons eenzijdig vraagt diensten voor hem/haar te verrichten die niet in het kader van bemiddeling zijn, dan hanteren wij een speciaal tarief voor werknemers.