https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Werkgever

Heeft u een arbeidsconflict met een medewerker of wilt u een dreigend conflict voorkomen ?

 

1.     Ja, er is al sprake van een bestaand conflict.

Natuurlijk kunt u zich direct wenden tot een jurist en proberen van een werknemer af te komen door middel van een ontslag. Dan weet u dat u het tarief van uw raadgever moet te betalen plus alle kosten van de rechtsgang. Wanneer u een goed opgebouwd dossier heeft, staat u wellicht sterk. Echter, wanneer dat in de ogen van een rechter niet het geval is, kunt u met een hoge ontslagvergoeding geconfronteerd worden.

Ontslag op staande voet is slechts zelden en alleen in hele specifieke gevallen wettelijk mogelijk. Een ontslagvergunning aanvragen via de kantonrechter is in veel situaties weliswaar mogelijk, maar is meestal een kostbare aangelegenheid. U zult een jurist moeten inhuren, vrijwel altijd wordt een ontslagvergoeding voor de werknemer geëist en indien de zaak voor u ongewenst afloopt, kunt ook nog voor de proceskosten veroordeeld worden.

Wij lossen een eventueel conflict liever preventief op; wij beoordelen of er een goede dossieropbouw is en zo nee, dan ondersteunen wij de verbetering en aanvulling daarvan. Ook kunnen wij bezien of de situatie nog te redden is door te bemiddelen tussen beide partijen en te zorgen voor betere en meer werkbare afspraken.

Een conflictsituatie in de werkrelatie hoeft niet per definitie te leiden tot een ontslag ! Laat ons u nader voorlichten en helpen.

 

2.   Er is sprake van een dreigend conflict

Van een direct conflict is nog geen sprake, maar door de stijgende irritatie en het oplopen van een gespannen sfeer, voorziet u wel dat het ontstaan van een probleem onvermijdelijk is.

Niets doen is natuurlijk geen optie, want dan is het duidelijk wat er gaat gebeuren. Minder duidelijk voor u is het misschien hoe met deze situatie om te gaan.

Vaak zijn de verwachtingen over en weer niet duidelijk en dragen misverstanden en foutieve percepties bij tot ruis in de communicatie en tot conflicten.

Uit onze jarenlange en brede ervaring weten wij dat het kordaat aanpakken van het probleem en vooral het benoemen en bespreekbaar maken van de oorzaak van de frictie, leiden tot het vinden van de oplossing.

Wij zorgen ervoor dat functieomschrijvingen en taakbeschrijvingen duidelijk(er) worden opgesteld en dat afspraken tussen partijen voor slechts één uitleg vatbaar worden vastgelegd. Ook scheiden wij eventueel voorkomende emoties van de essentie en stimuleren wij het wederzijdse begrip bij schijnbaar tegengestelde belangen.

Door onze neutrale rol staan wij onpartijdig in het groeiende geschil en zorgen wij ervoor dat de situatie weer werkbaar wordt.

Werknemer ontslaan ? Het geven van ontslag aan een werknemer is aan strenge regels onderworpen. Ontslag op staande voet is alleen in zeer bijzondere s…
Lees meer...
Onze werkwijze en tariefstelling Ieder conflict kent een eigen benadering en oplossing, maar er zijn wel handvatten te geven over hoe te handelen en w…
Lees meer...
* vanuit privacy oogpunt zijn de referenties geanonimiseerd Ontslag op staande voet “Eind vorig jaar namen wij een kansarm persoon aan als magaz…
Lees meer...