https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Wat kunnen wij voor jou of u betekenen?

Arbeids Conflict Bemiddeling treedt op als intermediair voor zowel de werknemer, als voor de werkgever.Eerst bekijken we de mogelijkheden voor het oplossen van het probleem tussen conflicterende partijen. Indien gewenst als mediator.

Pas wanneer blijkt dat beide partijen echt niet meer samen kunnen of willen werken, bekijken wij hoe een uitdiensttreding of ontslag op correcte wijze kan worden geregeld. Dit laatste geschiedt veelvuldig middels een ‘Ontslag met wederzijdse instemming’ middels een Vaststellingsovereenkomst (VSO).

In een VSO worden dan de afspraken en de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt neutraal en conform hetgeen het UWV voorschrijft geregeld. De werknemer maakt dan normaliter aanspraak op een WW-uitkering.