https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Werknemer

Heb je een arbeidsconflict met je werkgever of wil je een dreigend conflict voorkomen ?


1.      Er is al sprake van een bestaand conflict.

Bij een arbeidsconflict is een werknemer vaak geen partij voor een werkgever. Dat komt doordat de werkgever weet hoe het spel gespeeld moet worden en zich heeft kunnen voorbereiden. Ook laat de werkgever zich vaak adviseren door een advocaat of een adviseur.

Voor een werknemer is dit veel lastiger, want advocaten zijn niet goedkoop en spreken meestal lastige juridische taal. En hoe vind je trouwens een goede en betaalbare advocaat?

Omdat wij weten wat de wetgeving voorschrijft en kennis en ervaring hebben, kunnen wij voor jou het volgende betekenen:

  • de wettelijke opzegtermijn bepalen voor jouw situatie;
  • een ontslagvergoeding berekenen;
    dit op basis van de duur van het dienstverband, jouw leeftijd en rekening houdend met of er al dan niet een dossier door de werkgever is opgebouwd.
  • namens jou als woordvoerder optreden;
    met je werkgever over de voorwaarden onderhandelen die bij het ontslag van toepassing zijn.
  • een deugdelijke vaststellingsovereenkomst opmaken;
    waarin alle gemaakte afspraken correct worden vastgelegd en die voldoet aan de wettelijke eisen.

Zodoende zorgen wij ervoor dat je jouw rechten behoudt op het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering, mocht je niet direct ander werk vinden.

2.     Er is sprake van een dreigend conflict.

Door de druk die door de werkgever wordt opgevoerd, voel je aankomen dat er wel een probleem dreigt te komen.

In dat geval is het zeker wenselijk om onze hulp in te roepen om te voorkomen dat er alnog een conflict onstaat.

Er kunnen misverstanden zijn over de invulling van je werkzaamheden, over je functie, over hoe je samenwerkt met collega’s of met de directie. Ook kan het voorkomen dat je kritiek of verwijten krijgt, waarvan je vindt dat het niet terecht is.

Meestal zijn in dergelijke gevallen geen duidelijke afspraken gemaakt, of zijn deze niet goed vastgelegd. Gebrekkige communicatie is vaak mede een storende factor in de samenwerking en in de verwachtingen die partijen van elkaar hebben.

Wij zorgen ervoor dat afspraken helder worden en dat zaken goed of beter worden vastgelegd. Daarbij is het belangrijk dat emoties als het ware even worden ‘geparkeerd’ en dat wordt gekeken naar de kern van het mogelijk probleem.

Door onze onafhankelijkheid staan wij als derde partij onpartijdig in een geschil en zorgen wij voor oplossingen die de situatie weer werkbaar maken.

Arbeidsconflict; u dreigt er samen niet uit te komen ? In het heetst van de strijd lopen doorgaans de emoties op en ontstaan allerlei irritaties tusse…
Lees meer...
Wanneer je jouw baan wilt opzeggen, bijvoorbeeld doordat je een andere baan hebt gevonden, zul je een ontslagbrief moeten indienen bij jouw huidige we…
Lees meer...
Wat zijn de juiste procedures van ontslag ? Wanneer je als werknemer van het ene op het andere moment te horen krijgt dat je ontslagen wordt – o…
Lees meer...
Ieder conflict kent een eigen benadering en oplossing, maar er zijn wel handvatten te geven over hoe te handelen en welke stappen te nemen. Belangrijk…
Lees meer...
* vanuit privacy oogpunt zijn de referenties geanonimiseerd Einde dienstverband na 2 jr. ziekte en niet toekennen wettelijke aanspraken “Door pe…
Lees meer...