https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Ziekte na arbeidsconflict; doorbetaling loon ?

Een werknemer meldt zich ziek nadat te verstaan is gegeven dat zijn/haar positie komt te vervallen. Moet de werkgever dan salaris blijven betalen?

Normaliter heeft een werknemer recht op loon als hij/zij ziek is. Een bedrijfsarts of Arbo-arts moet beoordelen of de werknemer echt ziek is. Is dat het geval, dan heeft de werknemer 104 weken recht op een deel van het loon. Werkgever en werknemer zullen zich samen moeten inspannen voor reïntegratie. Is de werknemer niet ziek, dan heeft hij/zij geen recht op loon, volgens de eenvoudige regel: geen arbeid, geen loon. Dus als de werknemer afwezig is alleen vanwege een arbeidsconflict, heeft hij/zij geen recht op loon. Er is dan sprake van ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’, ofwel ziekte vanwege de situatie.

Een uitzondering op de regel

Er bestaat een uitzondering op deze regel; wanneer de werknemer kan bewijzen dat werkhervatting leidt tot ziekte, heeft hij/zij toch recht op loon. Anders gezegd, de werknemer heeft toch recht op loon als hij/zij kan bewijzen dat de arbeidsomstandigheden zodanig zijn dat niet kan worden gevraagd om de werkzaamheden te verrichten of te hervatten. Lukt dat, dan geldt wel dat hij/zij alle medewerking moet verlenen aan inspanningen om de oorzaken van de ziekte weg te nemen. Daarbij kan gedacht worden aan het aangaan van een gesprek of proberen een oplossing te vinden door middel van mediation.

Niet geloven is niet accepteren ?

In de praktijk blijkt dat werkgevers ziekmeldingen tijdens een arbeidsconflict vaak niet geloven en dus niet accepteren. Dat kan niet, want een werkgever moet de beoordeling van een ziekmelding overlaten aan de bedrijfsarts. En zelfs voor een bedrijfsarts is het soms lastig om te beoordelen of de werknemer ziek is, maar de bedrijfsarts moet altijd een oordeel geven over de ziekte (ziek of niet).

Interventieperiode

Daarnaast mag de bedrijfsarts adviseren hoe om te gaan met het conflict en bijvoorbeeld een interventieperiode - vroeger genaamd 'afkoelingsperiode' - afspreken. Dat is een periode waarin de werknemer als hersteld staat gemeld, maar toch niet hoeft te werken en beide partijen zich inspannen om het conflict op te lossen. Overigens kan de werkgever, maar ook de werknemer zelf, altijd een second opinion aanvragen bij het UWV als men het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts.

Een cruciale rol in arbeidsconflicten

Het oordeel van de bedrijfsarts speelt vaak een cruciale rol in dossiers over arbeidsconflicten en is dus van doorslaggevende aard bij de vraag of de werknemer recht heeft op loon. Het oordeel van de bedrijfsarts moet dus kritisch bekeken worden; is dit voldoende duidelijk en kan men hiermee verder? Indien niet, dan is het raadzaam de bedrijfsarts om een toelichting of aanvulling te vragen.

Kortom, wat te doen als werkgever wanneer een werknemer zich ziek meldt na een arbeidsconflict?

  • Schakel de bedrijfsarts in om te beoordelen of de werknemer echt ziek is.
     
  • Controleer het oordeel van de bedrijfsarts; staat daar informatie in waarmee men verder kan. Zo niet, dan is het zaak meer informatie bij de bedrijfsarts in te winnen.
     
  • Als de werknemer niet ziek wordt geacht, moet bedacht worden of men vindt dat de werknemer recht heeft op loon. Als dat niet zo is, moet de werknemer geïnformeerd worden dat de werkgever stopt met loonbetaling. Het is dan aan de werknemer om te bewijzen dat hij/zij toch recht op loon heeft.

 

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680