https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Afspraken die afwijken van de arbeidsovereenkomst vastleggen ja/nee?

Je zou denken dat ieder weldenkend mens het correcte antwoord weet, maar in de praktijk geschiedt het zeer regelmatig niet op de gewenste wijze.  

Recent troffen wij weer een kwestie op ons pad waarbij verscheidene afwijkende afspraken volledig mondeling waren gemaakt. Het ging o.a. over twee weken onbetaald verlof opnemen, materialen en gereedschappen door de werknemer overnemen van de werkgever tegen verrekening met het salaris én overuren maken die vermeend verdisconteerd zouden zijn in de hoogte van het salaris.

Nadat de werknemer zich op enig moment na een conflict ziekmeldde, ging de werkgever over tot verrekening met het salaris. Hierover ontstond discussie en vervolgens raadpleegde de werknemer een raadsman. Vanwege het plotselinge totale ‘geheugenverlies’ van de werknemer kon de werkgever bij einde van het aflopende arbeidscontract alle eerder ingehouden bedragen alsnog terugbetalen aan de werknemer.

Naast het dus correct vastleggen van gemaakte (afwijkende) afspraken en de werknemer voor akkoord laten tekenen, moet ook te allen tijde rekening worden gehouden met het betalen van het wettelijk verplichte minimumloon; ofwel bij verrekeningen die wél wederzijds worden overeengekomen, dient de werkgever er altijd voor te zorgen dat in ieder geval het minimumloon daadwerkelijk wordt betaald. Een lager bedrag uitkeren mag simpelweg niet.

Het devies is dus; doe het goed of laat u professioneel adviseren bij kwesties als deze!

Maart, 2019.

 

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680