https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Een passende oplossing voor een niet (meer) passende werkrelatie.

Arbeidsconflicten kunnen soms zo hoog oplopen dat ze een ziekmelding of zelfs een beëindiging van de arbeidsrelatie tot gevolg hebben. Dit kost natuurlijk geld en tijd en leidt doorgaans tot stress. Het is dan ook belangrijk conflicten tussen werknemer en werkgever zo snel mogelijk op te lossen en liever nog deze te voorkomen.

Wij van Arbeids Conflict Bemiddeling houden ons al jaren met goed resultaat bezig met het bemiddelen bij arbeidsconflicten, ontslagprocedures, fusies en reorganisaties, maar ook bij het opstellen van functiewaarderingen, dossieropbouw, functionerings- en beoordelingsgesprekken, etc.

Met daadkracht en enthousiasme pakken wij uitdagingen aan, waarbij we steeds in oplossingen en mogelijkheden denken in plaats van in problemen. De zaken praktisch benaderen is onze kracht.