https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Vakantiedagen veelal een heikel punt

Heeft u inzicht hoeveel vakantiedagen een werknemer recht op heeft?

Een werknemer heeft ieder jaar recht op minimaal 4 weken vakantie. Deze zijn gebaseerd op het aantal uren dat hij/zij (gemiddeld) wekelijks werkt, maal factor vier. Dit aantal wordt genoemd de ‘wettelijke uren’. Wanneer een werknemer 10 uur per week werkt, dan heeft hij/zij recht op 4 x 10 uur = 40 uur vakantie. Dit is tevens het wettelijk minimum waarop iemand recht heeft.. Werkt een medewerker minder dan 10 uur per week, dan heeft hij/zij ook recht op deze 40 uur. De gewone ‘wettelijke uren’ mogen niet uitbetaald worden aan de werknemer.

Bovenop de ‘wettelijke uren’ kunnen soms extra uren worden toegekend doordat deze bijvoorbeeld zijn vastgelegd in een CAO, of een bedrijfsreglement. Ook kunnen deze individueel worden overeengekomen. Deze extra uren boven de wettelijke worden de ‘bovenwettelijke uren’ genoemd en mogen in principe wel uitbetaald worden. Echter dat moet dan weer wel goed zijn vastgelegd in de CAO, het bedrijfsreglement of in de individuele arbeidsovereenkomst.

Verschil van inzicht over niet opgenomen vakantie-uren kunnen aanleiding geven tot pittige discussies of zelfs conflicten. Dit kan zich manifesteren gewoon tijdens het dienstverband, gedurende een periode dat een medewerker ziek is, maar ook bij beëindiging van de arbeidsrelatie. Daarom is het zo belangrijk dat partijen onderling duidelijke afspraken met elkaar maken en deze vastleggen. Wel moeten de te maken afspraken natuurlijk passen binnen datgene wat de wet daarin voorschrijft of toestaat. Ook moet een goede verlofregistratie bijgehouden worden. Hiertoe is de werkgever zelfs verplicht.

Aangezien de wettelijke regeling met betrekking tot de geldige houdbaarheid van vakantie-uren per 1 januari 2012 is aangepast, is het extra belangrijk geworden hier goed mee om te gaan. De wettelijke uren mogen sindsdien nog maar worden opgenomen tot een halfjaar na einde van het kalenderjaar waarin deze uren zijn opgebouwd. Daarna vervallen deze onherroepelijk. De bovenwettelijke uren zijn normaliter nu nog tot vijf jaar na opbouw kalenderjaar te gebruiken. Soms kunnen in een CAO of individuele arbeidsovereenkomst andere afspraken worden gemaakt.

Kortom het is zeer belangrijk dat de werkgever zich goed laat voorlichten en zorgt dat alles met betrekking tot vakantiedagen en –uren goed wordt geregeld en vastgelegd. Daarnaast is het zaak dat de werknemer zich laat adviseren over wat zijn/haar rechten, maar ook plichten zijn in deze.

 

 

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680