https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Ontslag geven

Werknemer ontslaan ?

Het geven van ontslag aan een werknemer is aan strenge regels onderworpen. Ontslag op staande voet is alleen in zeer bijzondere situaties wettelijk toegestaan. U wilt vanzelfsprekend na een aangezegd ontslag aan een werknemer niet graag aansprakelijk gesteld worden voor een ‘kennelijk onredelijk ontslag’, uitgesproken door een kantonrechter.

In sommige gevallen kan een ontslag aangevraagd worden bij het UWV en ook kan een verzoek worden ingediend bij een kantongerecht.

Deugdelijke onderbouwing en een goede dossiervorming over het functioneren van de betrokken medewerker zijn daarbij cruciaal. Dit is vooral aan de orde bij ontslag om persoonlijke redenen.

Meestal zult u bij een uiteindelijke ontslagaanvraag een advocaat moeten inhuren om u juridisch te laten bijstaan. Op zich een prima optie die echter wel aanspraak maakt op uw kostenbegroting.

Door onze ervaring weten wij dat een ‘ontslag met wederzijdse instemming’, vastgelegd in een deugdelijke vaststellingsovereenkomst, een uitstekend alternatief kan zijn om als partijen uit elkaar te gaan.

Zodoende worden mogelijk hoge juridische kosten en proceskosten vermeden. Daarmee wordt ook een eventuele gang naar de rechter geheel ontweken.

Als u de wettelijke regels volgt op het gebied van onder andere de wettelijke opzegtermijn, de ontbindingsvergoeding en de uitbetaling van resterende vakantie-/snipperdagen en overuren etc. – dan kunt u op een betaalbare wijze afscheid nemen van een werknemer. De werknemer behoudt bovendien zijn/haar rechten op een werkloosheidsuitkering.