https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Combinatie Ziekte & Arbeidsconflict - Mediation biedt vaak uitkomst!

Voor zowel de werkgever als de werknemer is het vervelend wanneer er sprake is arbeidsverzuim door ziekte.

Zo mogelijk nóg meer vervelend wordt het voor beide partijen indien er een conflict in de arbeidsrelatie optreedt.

Het ultieme probleem doet zich voor in gevallen dat ziekte van de medewerker hand in hand gaat met een arbeidsconflict.

Soms ontstaat de ziekte door een arbeidsconflict, regelmatig ook ontstaat er een arbeidsconflict door of als gevolg van meningsverschillen omtrent de aard van de ziekte, dan wel over de wijze waarop de re-integratie vorm moet worden gegeven.

In onze dagelijkse praktijk komen wij zeer frequent deze combinatie van ziekte en arbeidsconflict tegen. Beide partijen bijten daarop veelal hun tanden stuk, maar ook instanties als arbodiensten en verzuim- en re-integratiebedrijven kunnen een dergelijk fenomeen meestal wel benoemen, maar niet oplossen. Ook het UWV trekt soms conclusies die minimaal één der partijen volstrekt niet kan volgen.

Dan is het zaak om een externe partij in te schakelen met zowel verstand van zaken op het gebeid van arbeidsrecht als het vermogen om afstand te kunnen nemen en het probleem neutraal en oplossingsgericht aan te pakken.

Regelmatig worden wij door relaties naar voren geschoven om te bemiddelen bij dergelijke delicate kwesties. Arbeids-Conflict-Bemiddeling heeft tot een eigen specialisme gemaakt om bij uitstek juist ogenschijnlijk onoplosbare zaken aan te pakken.

Tevreden mag gesteld worden dat wij al vele zaken met succes tot een bevredigende oplossing hebben mogen brengen.

Ook indien wij (te) laat worden ingeschakeld en de partijen reeds mijlenver tegenover elkaar lijken te staan, vinden wij altijd een uitkomst. Meestal komt dat dan neer op een ontslag met wederzijdse instemming. De voorwaarden waaronder hangen doorgaans af van de (on)redelijkheid van de partijen en van de eventuele verwijtbaarheid van partijen die eraan vooraf is gegaan.

Vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden kost niets en geeft altijd inzicht met betrekking tot de opties die er zijn.

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680