https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Wet Werk en Zekerheid – 2e fase ingaand op 1 juli 2015

 2e fase Wet Werk en Zekerheid ingaand op 1 juli 2015

Zoals inmiddels bij de meeste werkgevers en werknemers bekend zal zijn is de 1e fase van de WWZ ingetreden per 1 januari 2015. De 2e fase treedt vervolgens in per 1 juli a.s..

De bedoeling was dat met deze nieuwe wet de zaken eenvoudiger zouden worden, echter op vele punten heerst toch behoorlijke onduidelijkheid. Ook is het er niet allemaal eenvoudiger op geworden.

Zo zijn er nieuwe regels ten aanzien van het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid – tussenkomst van het UWV – en wegens disfunctioneren en wegens andere in de persoon van de werknemer gelegen redenen – tussenkomst van de kantonrechter - , terwijl men voorheen daarin een vrije keuze had. Ook zijn er belangrijke bepalingen op het gebied van de proeftijd, het concurrentiebeding en de aanzeggingsplicht bij tijdelijke arbeidscontracten, maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten in 24 maanden in plaats van in 36 maanden, de Ketenregeling met een tussenpoos van 6 maanden in plaats van 3 maanden, de transitievergoeding in plaats van de kantonrechtersformule, de bedenktijd voor de werknemer bij een ontslag met wederzijdse instemming enz..

Ook zijn er strengere regels verbonden aan de zogenaamde nul-urencontracten die men nu niet meer onbeperkt kan voortzetten.

Weet u niet hoe het precies zit, of wilt u graag meer informatie; geen schande en laat u zich vooral nader informeren !

Juni, 2015

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680