https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Bemiddelen bij het oplossen van conflicten

Arbeidsconflict; u dreigt er samen niet uit te komen ?

In het heetst van de strijd lopen doorgaans de emoties op en ontstaan allerlei irritaties tussen partijen. Daardoor wordt niet (meer) over de kern van het geschil gesproken, maar vaak alleen over persoonlijke belangen en randvoorwaarden.

Dan wordt het erg lastig om er samen nog uit te komen.

Door ons in te schakelen ontstaat duidelijkheid. Wij zorgen ervoor dat hoofd- en bijzaken van elkaar worden gescheiden en dat er praktische en werkbare oplossingen komen. Emoties bij geschillen zijn normaal en mogen zeker niet als onbelangrijk worden afgedaan. Als neutrale partij zorgen wij ervoor dat de emoties niet in de weg staan van een weloverwogen en door beide partijen geaccepteerd besluit. Dat is ons specialisme.

Door goede mediation komt besluitvorming tot stand waar beide partijen tevreden over zullen zijn.