https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Ontslagaanvraag veelvuldig niet gehonoreerd

Wanneer het niet meer naar behoren verloopt tussen partijen, neemt de werkgever vaak het initiatief dat moet leiden tot een scheiding van wegen.

Bij vroegtijdig erkennen dat de medewerker in kwestie niet (meer) naar wens functioneert, kunnen nog allerlei mogelijkheden onderzocht worden. Bijvoorbeeld wat eraan gedaan kan worden om het functioneren te verbeteren. Of dat het inschakelen van professionele bemiddeling een optie kan zijn. Ook kan mogelijk het herplaatsen in een andere functie een oplossing zijn.

Mocht de werkgever daadwerkelijk ertoe over willen gaan om aan te sturen op een gewenst ontslag om persoonlijke redenen, waartoe hij zich moet wenden tot de kantonrechter, dan zijn de aantoonbaar ondernomen stappen, de onderbouwing van de verwijtbaarheid c.q. het disfunctioneren én dus een complete dossieropbouw bepalend voor de kans van slagen.

Sinds het invoeren van de nieuwe ontslagwet (de Wet Werk en Zekerheid) is ruim 40% van de ontslagaanvragen door kantonrechters afgewezen of ongeldig verklaard. In dergelijke gevallen moeten partijen die dan feitelijk helemaal niet meer door één deur kunnen, alsnog met elkaar verder. Of er volgt alsnog een overleg over een ontslag met wederzijdse instemming, waarin de positie van de werknemer om te onderhandelen over de ontslagvergoeding riant wordt.

Beter is in alle gevallen om in een vroegtijdig stadium te onderkennen dat het minder gaat of dat het niet meer gaat en dan stappen te ondernemen, óf ondersteuning van buitenaf erbij te betrekken. In het geval dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst de enige optie blijft, is onderhandelen over een ontslag met wederzijdse instemming beter te overwegen dan met een slecht onderbouwde zaak naar de kantonrechter stappen.

Zoals zo vaak geldt ook hier dat ‘falen in de voorbereiding, de voorbereiding van het falen is’!

Januari 2017

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680