https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Dossieropbouw; voorkomen is beter dan genezen !

Net als bij vele andere zakelijke en persoonlijke relaties loopt regelmatig ook de relatie tussen werkgever en werknemer stuk. Wanneer de werkgever dan vervolgens wil aansturen op een breuk en dus ontslag voor de werknemer wil aanvragen, staat de werkgever aanzienlijk sterker bij een grondige, schriftelijke onderbouwing. De onderbouwing moet dan natuurlijk wel hout snijden en er blijk van geven dat alles aan is gedaan om de situatie ten goede te keren.  Kortom er dient een deugdelijke verslaglegging te zijn waaruit zo objectief mogelijk blijkt wat de beweegredenen zijn waarom de werkgever vindt dat de werknemer niet voldoet aan de functie-eisen en vooral op welke gronden.

Het hier beschrevene klinkt misschien of alleen de werkgever gebaat zou zijn bij een goede dossieropbouw, echter ook de werknemer heeft er voordeel bij wanneer alle afspraken en eerdere gebeurtenissen goed worden gedocumenteerd. Uit het dossier kan bijvoorbeeld naar voren komen dat de werknemer zich voortdurend coöperatief heeft opgesteld en dat het ‘disfunctioneren’ niet voortkomt uit negatieve instelling of een slechte werkhouding van hem/haar.

Ook kan bijvoorbeeld blijken dat de werkgever onredelijke eisen aan de invulling van de functie stelt en/of dat er inschattingsfouten zijn gemaakt bij de beoordeling van de zwaarte van de functie bij indiensttreding van de werknemer.

In de dagelijkse praktijk blijkt veelvuldig dat op het moment dat partijen niet vrijwillig uit elkaar gaan, er weinig tot niets over het gezamenlijke verleden is vastgelegd. En dan begint de ellende meestal pas echt en is het risico van langlopende en kostbare juridische steekspelletjes erg groot. Hierbij is niemand gebaat, behalve de advocaat die een stevige declaratie mag indienen.

Daarom is zoals zo vaak voorkomen veel beter dan genezen; laat u zich vooral adviseren hoe latere problemen voorkomen kunnen worden door vanaf dag één van de samenwerking tussen werkgever en werknemer de zaken beter te regelen. Dat schept duidelijkheid, effectiviteit en rust en voorkomt een hoop stress, ellende en hogere kosten achteraf !

April, 2014

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680