https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Dossieropbouw nog belangrijker

Sinds 1 juli 2015 jl. is dossieropbouw nóg belangrijker geworden.

Wil een werkgever van een vermeend disfunctionerende medewerker afkomen, dan kan dat nu alleen nog via de kantonrechter en niet meer via het UWV. In het woord ‘vermeend’ ligt ook de kern van de opbouw van het dossier.

Zo moet uit het ontslagdossier o.m. blijken dat :

-          het disfunctioneren verwijtbaar is aan de werknemer;

-          de werknemer er regelmatig op is aangesproken;

-          waarschuwingen zijn vastgelegd, o.a. middels (aangetekende) brieven;

-          de werkgever er zelf alles aan heeft gedaan om het (dis)functioneren te verbeteren;

-          er onderzocht is of aanvullende scholing van de medewerker een oplossing kon bieden;

-          eventuele mogelijkheden tot herplaatsing van de medewerker in een passende andere functie in het bedrijf, zo nodig aangevuld met      bijscholing, voldoende zijn onderzocht.

Wanneer deze zaken niet goed op orde zijn, ofwel dat een werkgever niet in redelijkheid tot zijn besluit tot een ontslagaanvraag heeft kunnen komen en/of zelf blaam treft, zal de kantonrechter niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst mogen overgaan.

 

Vaak wordt alleen gedacht aan de positie van de werkgever, maar ook de werknemer heeft baat bij een open en goed gestructureerde werksituatie. Want :

-          het geeft duidelijkheid wat er van hem/haar wordt verwacht;

-          verbeterpunten worden helder naar voren gebracht;

-          het schept ruimte om de noodzakelijke verbeteringen daadwerkelijk uit te voeren;

-          in een eerder stadium kan worden bepaald dat extra persoonlijke ondersteuning, bijscholing, cursussen volgen etc., gewenst of noodzakelijk is;

-          het maakt helder waar over en weer de verwachtingen mogelijk afwijken, zodat daar aan gewerkt kan worden en voorkomen wordt dat verschil van inzicht onzichtbaar blijft sluimeren.

 

Ten einde te zorgen dat dit proces goed verloopt is het zaak om minimaal 1x per jaar een functioneringsgesprek te beleggen. Tijdens een dergelijk gesprek wordt de voorbije periode geëvalueerd en kunnen ook afspraken voor de toekomst worden vastgelegd.

 

Alles dient in dit kader in ‘redelijkheid en billijkheid’ te geschieden.

 

Voorkómen van disfunctioneren is beter dan later proberen te repareren wat eigenlijk niet meer te herstellen is.

 

Juli, 2015

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680