https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Wet Werk en Zekerheid 1 januari 2015

Deze nieuwe wet die belangrijke wijzigingen met zich mee brengt, heeft al veel stof doen opwaaien. Zo zijn er ingrijpende veranderingen aanstaande met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd inzake de aanzegtermijn, de proeftijd, het concurrentiebeding en de ketenregeling en met betrekking tot het ontslagrecht inzake welke route te bewandelen bij een beoogd ontslag, de transitievergoeding en de mogelijkheid van hoger beroep.

Vooral de overgangsregeling van de huidige wetgeving naar de nieuwe, die in fasen verloopt, kan tot inschattingsfouten leiden die bij verkeerde keuzes ernstige gevolgen kunnen hebben. Daarom is het zaak om u goed te verdiepen in de materie en bij enige twijfel omtrent wat op enig moment de juiste keuze is, dan wel wat nou precies wettelijk staat voorgeschreven, dat u zich terdege laat voorlichten.

Voorbereiding en voorzichtigheid is echt geboden !

November, 2014

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680