Arbeidsconflicten kunnen soms zo hoog oplopen dat ze een ziekmelding of zelfs een beëindiging van de arbeidsrelatie tot gevolg hebben. Dit kost natuurlijk geld en tijd en leidt doorgaans tot stress. Het is dan ook belangrijk conflicten tussen werknemer en werkgever zo snel mogelijk op te lossen en liever nog deze te voorkomen.

Wij van Arbeids Conflict Bemiddeling houden ons al jaren met goed resultaat bezig met het bemiddelen bij arbeidsconflicten, ontslagprocedures, fusies en reorganisaties, maar ook bij het opstellen van functiewaarderingen, dossieropbouw, functionerings- en beoordelingsgesprekken, etc.

Met daadkracht en enthousiasme pakken wij uitdagingen aan, waarbij we steeds in oplossingen en mogelijkheden denken in plaats van in problemen. De zaken praktisch benaderen is onze kracht.

Arbeids Conflict Bemiddeling voor de WerknemerArbeids Conflict Bemiddeling voor de Werknemer

Arbeids Conflict Bemiddeling (ACB) treedt op als intermediair.
Eerst bekijken wij de mogelijkheden voor het oplossen van het probleem tussen conflicterende partijen.

Pas wanneer blijkt dat beide partijen echt niet meer samen kunnen of willen werken, bekijken wij hoe een ontslag of uitdiensttreding op correcte wijze kan worden geregeld.
Join us on facebook

Dure aangelegenheid?
Neen, want hoge juridische kosten en mogelijk een kostbare en tijdrovende gang naar de rechter worden vermeden.

Ericalaan 10
6711 MZ Ede( Gld)
Postbus 8281
6710 AG Ede (Gld)

Intermedi-8